Svar fra Færdselsstyrelsen

Emne: Svar fra Færdselsstyrelsen

Må man have 4 elever på manøvrebane?

01. juli, 2019 667
Der er stillet spørgsmål til Færdselsstyrelsen om hvorvidt det er tilladt at have 4 elever med på manøvrebane til kategori B og planlægge undervisningen sådan at der laves en turnusordning så der højst er 3 elever der kører samtidig (og en der så holder pause). Den samlede effektive køretid pr....

Brug af ordlyden “Repetition af foregående manøvrer” i kørelektioner

02. januar, 2020 658
Der er stillet spørgsmål til Færdselsstyrelsen om hvorvidt det i en lektionsplan er tilladt kun at skrive "Repetition af foregående manøvrer" i en af de 14 første obligatoriske køretimer på vej. Og dermed undlade at skrive hvilke underafsnit fra kapitel 7 der er undervist i. Lærervejledningen g...
Go to Top