På denne side vil vi samle en masse at de mest almindelige spørgsmål omkring lektionsplaner.
Der vil forekomme svar i form af henvisninger til bekendtgørelser, svar fra Færdselsstyrelsen, fortolkninger foretaget af Køreskoleregler men der vil også være ubesvarede spørgsmål.
Spørgsmål der ikke er oprettet med link til en side er under udvikling.

Henvisninger til bekendtgørelser m.v. vil være markeret med blå kant som her.

Fortolkninger foretaget af Køreskoleregler.dk vil være markeret med rød kant som her.

Afsnitsopdeling og elastikker

Eksempler på lektionsplaner

Angivelse af indhold i lektioner

Datorækkefølge i lektionsplanen

 • Skal datoer i lektionsplanen altid være fortløbende (følge lektionsrækkefølgen)

Repetitionslektioner

 • Hvornår skal lektioner repeteres – hvornår må man gå videre
 • Hvordan angiver man repetition af køretime 1-14
 • Hvordan angiver man repetition af køretime 15-16

Kørsel i tunnel

Antal underafsnit/lektioner der må undervises pr. dag

Manøvrebane

 • Skal dato for undervisning på manøvrebane altid følge lektionsplanens rækkefølge
 • Skal manøvrebanen deles op i to hvis man selv vil bestemme hvornår den skal undervises
 • Hvornår skal undervisningen på manøvrebane seneste være gennemført

Køreuddannelsens varighed

 • Hvor mange undervisningsdage skal uddannelsen strække sig over
 • Kan repetitionslektioner tælle med i beregning af antal undervisningsdage

Selvstudie

 • Hvilke afsnit må gennemføres som selvstudie

 • Hvilken dato skal kørelærer/elev skrive når der er foretaget selvstudie og kontrol af selvstudie

 • Hvor mange lektioner må gennemføres som selvstudie

 • Må man have selvstudie i særlig køreundervisning

Særlig køreundervisning

 • Hvilke regler gælder for lektionsplanen til særlig køreundervisning