Når indholdet af de enkelte lektioner i lektionsplanen skal angives kan man selv vælge om man bruger delmål (1.1.1) eller underafsnit (1.1) fra undervisningsplanen.

Man kan også vælge at bruge en kombination af disse. Man skal dog sikre sig at alle delmål/underafsnit er angivet i lektionsplanen.

Fordelen ved kun at angive underafsnit (1.1) er at teksten i lektionsplanen fylder langt mindre og man i tilfælde af ændringer i de enkelte delmål slipper for at ændre i sin lektionsplan.

Følgende er angivet i Kørekortbekendtgørelsen:

Kørekortbekendtgørelsen §44 stk. 2 punkt 8)

Hovedindholdet af hver enkelt lektion opdelt i lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) anført med underafsnitsbetegnelsen (dvs. nummerering med tilhørende overskrift) fra den omhandlede undervisningsplan, herunder plads til datoen for hver enkelt lektions gennemførelse, den faktisk anvendte tid samt plads til køreelevens og kørelærerens underskrifter.

Kørekortbekendtgørelsen Bilag IV punkt 8)

Det skal ved hver enkelt lektion være anført, om lektionen er en lektion i teorilokale eller en lektion i praktisk køreundervisning. Hovedindholdet af hver enkelt lektion skal være anført med underafsnitsbetegnelsen (dvs. afsnitsnummerering og tilhørende overskrift) fra den omhandlede undervisningsplan.