Det følger af kørekortbekendtgørelsen, at afsnitsopdelingen i undervisningsplanen for køreuddannelsen skal følges i undervisningsforløbet.
Det er dog muligt i mindre omfang at fravige denne hovedregel i form af de såkaldte “elastikker”.
Der findes elastikker i undervisningsplanen, i lærervejledningen og i kørekortbekendtgørelsen.
På denne side kan du finde elastikkerne i lærervejledningen om køreuddannelsen til kategori B.

Lærervejledningen indeholder et forslag til en lektionsplan. Du kan læse hele lærervejledningen her: Lærervejledning kat. B

For overskuelighedens skyld har vi udover elastikkerne også indsat lærervejledningens lektionsplan herunder.

Lærervejledningens elastikker

Afsnit 5

 • Afsnit 5 “Risikoforhold ved vejene”. Her kan de forhold, der ikke er nødvendige for gennemførelse af den første øvelse i manøvrer på vej (modul 8) udskydes fra modul 5 til modul 9 (afsnit 7.6 til 7.10)

Afsnit 7

 • Øvelseskørsel i afsnit 7.5 “Vending og baglænskørsel” (modul 8) kan eventuelt udskydes til senere.
 • Dele af den teoretiske og praktiske undervisning i afsnit 7.9 “Overhaling” (modul 9 og 10) kan flyttes til de moduler (14 og 15) hvor der undervises i 7.16 “Kørsel på motorvej”. Det betyder at man i den første teorilektion, hvor der undervises i 7.9 “Overhaling” (modul 8) kan nøjes med at undervise i de forhold, der er  nødvendige for gennemførelse af den efterfølgende køretime (modul 9), herunder f.eks. undervising i overhaling af langsomtkørende.
 • Såfremt det ikke kan undgås, at en del af den praktiske køreundervisning i afsnittene 7.1 – 7.18 i nogle ”vintermåneder” gennemføres i lygtetændingstiden, kan det være aktuelt at medtage nogle forhold fra afsnit 7.19 ”Kørsel i mørke og lygtetændingstiden i øvrigt” i undervisningsmodul 7, dvs. umiddelbart før den første lektion i manøvre på vej (undervisningsmodul 8). Dette fritager dog ikke for at gennemføre lektionerne i mørke som anført i afsnit 7.19. (undervisningsmodul 19 og 20).
 • Den teoretiske undervisning i afsnit 7.20 “Kørsel i tunnel” kan i stedet gennemføres i modul 14 (sammen med 7.16 “Kørsel på motorvej”)  eller modul 17 (sammen med 7.17 “Kørsel ved siden af andre” eller 7.18 “Standsning og parkering”).
 • Øvelseskørsel i afsnit 7.20 “Kørsel i tunnel” kan i stedet gennemføres modul 15 eller 16 (sammen med 7.16 “Kørsel på motorvej”) eller i modul 18 (sammen med 7.17 “Kørsel ved siden af andre” eller 7.18 “Standsning og parkering”).

Afsnit 10

 • Afsnit 10.1 “Betingelser for at få kørekort” og Afsnit 10.2 “Køreprøvens gennemførelse” kan gennemgås i undervisningsmodul 1.
  Dvs. disse to afsnit kan placeres i den første teorilektion hvor der undervises i afsnit 1.
 • Afsnit 10.1 “Betingelser for at få kørekort”, afsnit 10.2 “Køreprøvens gennemførelse” og afsnit 10.3 “Lovbestemmelser om kørekort” kan gennemgås i undervisningsmodul 19.
  Dvs. disse 3 afsnit kan placeres i den sidste teorilektion hvor der undervises i afsnit 7.

Elastikker vedr. grundlæggende og udvidede øvelser i afsnit 7

 • Hvis øvelseskørslen i afsnit 7.11, 7.12 og 7.13 opdeles i grundlæggende øvelser og udvidede øvelser, skal de udvidede øvelser senest være gennemført i undervisningsmodul 13.
 • Hvis øvelseskørslen i afsnit 7.14 og 7.15 opdeles i grundlæggende øvelser og udvidede øvelser, skal de udvidede øvelser senest være gennemført i undervisningsmodul 13.
 • Hvis øvelseskørslen i afsnit 7.16 opdeles i en grundlæggende øvelse og en udvidet øvelse, skal den udvidede øvelse senest være gennemført i undervisningsmodul 16.

Lærervejledningens forslag til lektionsplan

Køreuddannelsens formål og indhold.
Undervisningens gennemførelse i køreskolen.
Udlevering af lektionsplan og øvrige elevmaterialer.
Nærmere orientering om uddannelsesforløbet, herunder sammenhængen mellem den teoretiske og praktiske uddannelse, pauser i køreuddannelsen og gennemgang af
lektionsplanen.

10.1 Betingelser for at få kørekort.
10.2 Køreprøvens gennemførelse.

De forhold, der er nødvendige til beskrivelse af kravene til køreuddannelsen samt vilkårene for indstilling til køreprøve, herunder helbredsmæssige og aldersmæssige krav.
Elevens forberedelse til de enkelte lektioner.

1.1.3 Motor, tænding og speeder.
1.1.4 Kobling.
1.1.5 Gear.

1.2.1 Førerens og ejerens ansvar.
1.1.6 Styreapparat.
1.2.2 Styreapparat.
1.1.7 Bremser.
1.2.3 Bremser.
1.2.4 Lygter, reflekser og horn.
1.2.5 Motor og udstødningssystem mv.
1.2.6 Energi- og miljørigtig kørsel.
1.2.7 Bærende dele.
1.2.8 Karrosseri.
1.2.9 Særligt udstyr.
1.2.10 Særlige køretøjer.
1.3 Køretøjets dokumenter

1.1.1 Betjeningsudstyr.
1.1.2 Instrumenter og kontrollys.
2.1 Forberedelse til kørsel.
2.2 Igangsætning og standsning.
2.3 Kørsel i 8-tal.
2.4 Forlæns og baglæns kørsel med målbremsning.
2.5 Baglæns kørsel med svingning.
2.6 Forlæns og baglæns slalom.
2.7 Parkering ved vejkant.

3.1.1 Fartegenskaber.
3.1.2 Styreegenskaber.
3.1.3 Førerens orienteringsvilkår.
3.2.1 Person- og varebiler.
3.2.2 Lastbiler, herunder busser.
3.2.3 Biler med påhængskøretøj.
3.2.4 Traktorer, herunder motorredskaber.
3.2.5 Motorcykler.
3.2.6 Knallerter.
3.2.7 Cykler.

4.1.1 Bilistens vigtigste opgaver.
4.1.2 Reaktionstiden.
4.1.3 Opfattelses- og reaktionsevnens begrænsning.
4.1.4 Forbedring af opfattelses- og reaktionsevnen.
4.1.5 Mobiltelefoners indvirken på opfattelses- og reaktionsevnen.
4.1.6 Uopmærksomhed og distraktion.
4.2.1 Synsretning og bevægelsesretning.
4.3.1 Bedømmelse af afstand.
4.3.2 Bedømmelse af egen hastighed.
4.3.3 Bedømmelse af andres hastighed.
4.4.1 Alkohol.
4.4.2 Narkotika.
4.4.3 Sygdom, medicin, træthed og lignende.
4.5.1 Ulykker, alder og trafikantart.
4.5.2 Aldersbetingede vanskeligheder.
4.6.1 Kendetegn på alder, opmærksomhed og hensigt.
4.6.2 Særlig udsatte trafikanters typiske fejl.
4.7.1 Holdninger.
4.7.2 Adfærd.
4.7.3 Egne kørselskompetencer.
4.7.4 Risikoblindhed

5.2 Risikoforhold ved vejene. (De forhold, der er nødvendige for gennemførelse af den første øvelse i manøvrer på vej (undervisningsmodul 8)).

Repetition af 2.2 – 2.7

2.8 Kørsel i 2. gear, højresving og eventuel hård opbremsning uden hjulblokade.
2.9 Vending.
2.10 Parkering i båse.

Repetition af øvelser efter elevens individuelle behov.

6.1.1 Færdselslovens gyldighed.
6.1.2 Anvisninger for kørslen.
6.1.3 Kørekortkategori og førerret.
6.2.1 Grundregler for færdslen.
6.2.2 Fare, ulempe og unødig ulempe.
6.2.3 Signalgivning.
6.2.4 Tegngivning.
6.2.5 Brug af lys.
6.2.6 Fri passage for bestemte trafikarter.
6.2.7 Personer og gods mv.
6.2.8 Motorstop og slæbning mv.
6.2.9 Færdselsulykke.
6.2.10 Forsikringspligt.
6.2.11 Overladelse af køretøj til andre.

Teoriundervisningen i forbindelse med manøvrerne på vej skal omfatte alle undervisningsplanens delmål vedrørende kendskab til ulykker og risikoforhold, orienteringsfærdigheder samt lovbestemmelser i øvrigt.

7.1 Igangsætning og standsning ved kørebanekant.
7.2 Placering under ligeudkørsel.
7.3 Hastighed under ligeudkørsel.
7.4 Vognbaneskift og sammenfletning.
7.5 Vending og baglænskørsel.

Øvelseskørslen på vej skal omfatte alle undervisningsplanens delmål vedrørende orienterings- og manøvrefærdigheder.

7.1 Igangsætning og standsning ved kørebanekant.
7.2 Placering under ligeudkørsel.
7.3 Hastighed under ligeudkørsel.
7.4 Vognbaneskift og sammenfletning.
7.5 Vending og baglænskørsel (kan eventuelt udskydes til senere).

7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer og gående mv.
7.7 Møde.
7.8 Kørsel foran eller efter andre.
7.9 Overhaling. (De forhold, der er nødvendige for gennemførelse af den anden øvelse i manøvrer på vej (undervisningsmodul 10)).
7.10 Kørsel i trafiksanerede områder.
5.1.1 Grænser for vejes sikkerhed.
5.1.2 Benyttelse af vejene.
5.2.1 Kendetegn på risikoforhold.
5.2.2 Vejens omgivelser.
5.2.3 Vejens udstyr eller standard.
5.2.4 Vejens forløb.
5.2.5 Vejens brug.
5.2.6 Vejens type eller klasse.

Repetition af foregående manøvrer efter elevens individuelle behov.

7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer og gående mv.
7.7 Møde.
7.8 Kørsel foran eller efter andre.
7.9 Overhaling. (De forhold, der er nødvendige for gennemførelse af denne øvelse i manøvrer på vej, fx overhaling af langsomtkørende).
7.10 Kørsel i trafiksanerede områder.

7.11 Fremkørsel mod kryds.
7.12 Ligeudkørsel i kryds.
7.13 Højresving i kryds.
7.14 Venstresving i kryds.
7.15 Kørsel i rundkørsel.

7.11 Fremkørsel mod kryds (grundlæggende øvelse).
7.12 Ligeudkørsel i kryds (grundlæggende øvelse).
7.13 Højresving i kryds (grundlæggende øvelse).
7.14 Venstresving i kryds (grundlæggende øvelse).
7.15 Kørsel i rundkørsel (grundlæggende øvelse).

Repetition af foregående manøvrer efter elevens individuelle behov.

7.11 Fremkørsel mod kryds (udvidet øvelse).
7.12 Ligeudkørsel i kryds (udvidet øvelse).
7.13 Højresving i kryds (udvidet øvelse).
7.14 Venstresving i kryds (udvidet øvelse).
7.15 Kørsel i rundkørsel (udvidet øvelse).

7.9 Overhaling.
7.16 Kørsel på motorvej.

Evaluerende prøve i teori.

Gennemgang af resultatet af den evaluerende prøve.

7.9 Overhaling.
7.16 Kørsel på motorvej (grundlæggende øvelse).

Repetition af foregående manøvrer efter elevens individuelle behov.

7.16 Kørsel på motorvej (udvidet øvelse).

7.17 Kørsel ved siden af andre (tæt trafik).
7.18 Standsning og parkering.

Evaluerende prøve i teori.

Gennemgang af resultatet af den evaluerende prøve.

Repetition af foregående manøvrer efter elevens individuelle behov.

7.17 Kørsel ved siden af andre (tæt trafik).
7.18 Standsning og parkering.

7.19 Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt.
7.20 Kørsel i tunnel.
10.1 Betingelser for at få kørekort.
10.2 Køreprøvens gennemførelse.
10.3 Lovbestemmelser om kørekort.

Evaluerende prøve i teori.

Gennemgang af resultatet af den evaluerende prøve.

Kørsel i tunnel kan i stedet gennemføres i teoriundervisningen i undervisningsmodul 14 eller 17.

Af hensyn til de praktiske vilkår for indstilling til køreprøve vil det være hensigtsmæssigt at medtage nogle af disse forhold fra afsnit 10 i
undervisningsplanen i undervisningsmodul 1.

Såfremt det ikke kan undgås, at en del af den praktiske køreundervisning i afsnittene 7.1 – 7.18 i nogle ”vintermåneder” gennemføres i lygtetændingstiden, kan det være aktuelt at medtage nogle forhold fra afsnit 7.19 ”Kørsel i mørke og lygtetændingstiden i øvrigt” i undervisningsmodul 7, dvs. umiddelbart før den første lektion i manøvre på vej (undervisningsmodul 8). Dette fritager dog ikke for at gennemføre lektionerne i mørke som anført i afsnit 7.19. (undervisningsmodul 19 og 20).

Før kørsel i mørke skal der gennemføres kørsel på en længere vejstrækning i dagslys.

7.19 Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt.
7.20 Kørsel i tunnel.

Kørsel i tunnel kan i den praktiske køreundervisning i stedet gennemføres i undervisningsmodul 15, 16 eller 18.

8.1.1 Alkohol som ulykkes- og skadesfaktor.
8.1.2 Narkotika som ulykkes- og skadesfaktor.
8.1.3 Hastighed som ulykkes- og skadesfaktor.
8.1.4 Manglende brug af sikkerhedssele og solskadesfaktor.
8.2.1 Opmærksomhed.
8.2.2 Adfærd overfor andre
8.2.3 Egne kørselskompetencer

Samtlige foregående delmål skal være gennemført med tilfredsstillende resultat, før teoriprøven kan aflægges.

9.1.1 Vejgrebets betydning.
9.1.2 Belæsning, dæktryk og slidbanemønster.
9.2.1 Bevægelsesenergi og hastighed.
9.2.2 Centrifugalkraft.
9.2.3 Bremselængder.
9.2.4 Vejgrebets udnyttelse.
9.3.1 Slalom.
9.3.2 Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning.
9.3.3 Kombineret bremse- og undvigemanøvre.
9.4.1 Kørsel i kurve.
9.4.2 Baghjulsudskridning.
9.4.3 Forhjulsudskridning.
9.5.1 Tilbagekørsel af bilen efter kørsel ud over høj vejkant.

Øvelser på almindelig vej:

9.2.3 Bremselængder.
9.2.4 Vejgrebets udnyttelse.
9.3.1 Slalom.
9.3.2 Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning.
9.3.3 Kombineret bremse- og undvigemanøvre.

Øvelser på glat vej:

9.2.4 Vejgrebets udnyttelse.
9.3.2 Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning.
9.3.3 Kombineret bremse- og undvigemanøvre.

Øvelser på glat vejbane i vejsving:

9.4.1 Kørsel i kurve.
9.4.2 Baghjulsudskridning.
9.4.3 Forhjulsudskridning.

Øvelser på almindelig vej/”Kantkørsel”

9.5.1 Tilbagekørsel af bilen efter kørsel ud over høj vejkant.

Denne øvelse kan i stedet gennemføres i forbindelse med øvelserne på tør vej.

Undervisningsmodul 22 og 23 kan gennemføres på samme undervisningsdag.

Evaluerende prøve i praktik (repetition af foregående manøvrer efter elevens individuelle behov).