Det følger af kørekortbekendtgørelsen, at afsnitsopdelingen i undervisningsplanen for køreuddannelsen skal følges i undervisningsforløbet.
Det er dog muligt i mindre omfang at fravige denne hovedregel i form af de såkaldte “elastikker”.
Der findes elastikker i undervisningsplanen, i lærervejledningen og i kørekortbekendtgørelsen.
På denne side kan du finde elastikkerne i undervisningsplanen (kategori B).

Du kan læse hele undervisningsplanen kat. B her: Undervisningsplan kat. B

Undervisning der må kombineres (flyttes) til undervisning på manøvrebane

 • I afsnit 1.1. Betjeningsudstyr og instrumenter står følgende i hovedmålet:
  Undervisningen i afsnit 1.1.1 kan med fordel kombineres med undervisningen i afsnit 2.1.1 »Kontrol, betjening, indstilling og anvendelse af udstyr«.
 • I afsnit 1.2 Lovbestemmelser om bilens indretning og udstyr står følgende i hovedmålet:
  Undervisningen i kontrol af bilens udstyr kan med fordel kombineres med undervisningen i afsnit 2.1.1 »Kontrol, betjening, indstilling og anvendelse af udstyr«.
 • I afsnit 2.1 Forberedelse til kørsel står følgende i hovedmålet:
  Undervisningen i afsnit 2.1.1 kan med fordel kombineres med undervisningen i afsnit 1.1 »Betjeningsudstyr og instrumenter« og de delmål, hvor præstationskravet er at »kontrollere« i afsnit 1.2 »Lovbestemmelser om bilens indretning og udstyr«.

Ovenstående betyder at det er tilladt at flytte følgende

 • 1.1.1 Betjeningsudstyr (udpege udstyr)
 • 1.2.2 Styreapparat, punkt 5) og 6) (kontrol af styreapparat)
 • 1.2.3 Bremser, punkt 5) til 8) (kontrol af driftsbremsen)
 • 1.2.4 Lygter, reflekser og horn, punkt 11) til 18) (kontrol af lygter, reflekser og horn)
 • 1.2.5 Motor og udstødningssystem mv., punkt 1) til 4) (kontrol af motor og udstødningssystem)
 • 1.2.7 Bærende dele, punkt 7) til 9) (kontrol af dæk og støddæmpere)
 • 1.2.9 Særligt udstyr, punkt 8) (kontrol af sprinklervæske)

til samme lektion hvor der undervises i afsnit 2.1.1 (manøvrebane).

Regler for hvornår eleven senest skal kunne specifikke præstationskrav i praksis

 • Senest efter undervisningen i afsnit 7 »Manøvrer på vej« skal eleven i praksis kunne reagere hensigtsmæssigt over for de faremuligheder, som opstår, som anført i hele afsnit 3.2 »Forskellige køretøjers manøvre-egenskaber«.
 • Senest efter undervisningen i afsnit 7 »Manøvrer på vej« skal eleven i praksis kunne reagere hensigtsmæssigt over for de faremuligheder, som opstår, som anført i afsnit 4.6.2 »Særlig udsatte trafikanters typiske fejl«.
 • Senest efter undervisningen i afsnit 7 »Manøvrer på vej« skal eleven i praksis kunne beherske samtlige færdigheder, som anført i afsnit 4.7.2 »Adfærd«.
 • Senest efter undervisningen i afsnit 7 »Manøvrer på vej« skal eleven i praksis kunne reagere hensigtsmæssigt over for de faremuligheder, som opstår, som anført i hele afsnit 5.2 »Risikoforhold ved vejene«
 • Senest efter undervisningen i afsnit 7.3 »Hastighed under ligeudkørsel« og 7.10 »Kørsel i trafiksanerede områder« skal eleven kunne opfatte og bedømme faremuligheder ved kørsel over bump, som anført i afsnit 5.2.3
 • Senest efter undervisningen i afsnit 7.19 »Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt« skal eleven kunne opfatte og bedømme faremuligheder ved kørsel i mørke, som anført i afsnit 5.2.3
 • Senest efter undervisningen i afsnit 7.11 »Fremkørsel mod kryds« og afsnit 7.15 »Kørsel i rundkørsel« skal eleven kunne opfatte og bedømme faremuligheder ved kørsel i vejkryds og rundkørsel, som anført i afsnit 5.2.4
 • Senest efter undervisningen i afsnit 7.3 »Hastighed under ligeudkørsel«, afsnit 7.7 »Møde« og afsnit 7.17 »Kørsel ved siden af andre« skal eleven kunne opfatte og bedømme faremuligheder ved kørsel i vejsving, bakker, jernbaneoverkørsler og vejindsnævringer, som anført i afsnit 5.2.4
 • Senest ved undervisningen i afsnit 7.10 »Kørsel i trafiksanerede områder«, 7.11 »Fremkørsel mod kryds«, 7.16 »Kørsel på motorvej« og 7.20 »Kørsel i tunnel« skal eleven have opnået kendskab til risikoforhold og kunne opfatte og bedømme faremuligheder ved de forskellige vejtyper, som anført i afsnit 5.2.6
 • Senest efter undervisningen i afsnit 7 »Manøvrer på vej« skal eleven kunne genkende betydningen af de anvisninger, som fremgår af afsnit 6.1.2, herunder kunne efterleve betydningen af disse.