Titel Retningslinjer for køreprøver
Version 12.15
Udgivet 28. juni 2013
Udgivet af Rigspolitiet
Dokument findes på fstyr.dk
Link til Færdselsstyrelsen