Brug af ordlyden “Repetition af foregående manøvrer” i kørelektioner

Der er stillet spørgsmål til Færdselsstyrelsen om hvorvidt det i en lektionsplan er tilladt kun at skrive “Repetition af foregående manøvrer” i en af de 14 første obligatoriske køretimer på vej. Og dermed undlade at skrive hvilke underafsnit fra kapitel 7 der er undervist i.
Lærervejledningen giver som bekendt lov til at man anvender denne ordlyd i de to sidste obligatoriske køretimer på vej (lektion 52 + 53).

Det korte svar er: Nej

Et eksempel på en sådan lektionsplan kunne være:

Lektion 23+24+25 (3 x 45 min) Teorilokale
7.10 Kørsel i trafiksanerede områder
7.11 Fremkørsel mod kryds
7.12 Ligeudkørsel i kryds
7.13 Højresving i kryds

Lektion 26 (1 x 45 min) Øvelseskørsel
7.10 Kørsel i trafiksanerede områder
7.11 Fremkørsel mod kryds
7.12 Ligeudkørsel i kryds
7.13 Højresving i kryds

Lektion 27 (1 x 45 min) Øvelseskørsel
Repetition af foregående manøvrer

Svar fra Færdselsstyrelsen

Færdselsstyrelsen har den 1. marts 2019 modtaget Deres mail med spørgsmål om, hvilke tekster det er tilladt at skrive i lektionsplaner til kørekort kategori B. Det fremgår af Kørekortbekendtgørelsen, bilag 3, romertal IV, nr. 8 at:

” Hovedindholdet af hver enkelt lektion skal være anført med underafsnitsbetegnelsen (dvs. afsnitsnummerering og tilhørende overskrift)”

Grunden til at Fstyr henviser til spørgsmål stillet d. 1. marts 2019 er at spørgsmålet er blevet stillet både d. 9. januar og d. 1. marts 2019.

Se svar fra Færdselsstyrelsen

Var denne artikel en hjælp for dig?
Nej 0
Antal visninger: 295

Send en besked om denne artikel

Din besked bliver ikke vist på denne eller andre sider.

Ved at bruge denne formular accepterer du opbevaring og håndtering af dine data på dette website.