På denne side ser vi på forskellige eksempler som ofte bliver anvendt til placering af de sidste lektioner.
Der er forskellige meninger om hvilke der er tilladte at anvende. Det gælder både blandt kørelærere men også i de forskellige politikredse.
Vi har gjort det muligt for dig at angive hvad du mener er tilladt. I felterne “Indhold” står den præcise tekst som er angivet i lektionen.
Vi vil løbende opdatere siden når vi modtager svar fra politikredse, Færdselsstyrelsen eller domsafgørelser på de forskellige eksempler.

Vær opmærksom på at nogle politikredse kræver at man tilføjer en ekstra tekst såfremt man ikke praktisk gennemfører kørsel i tunnel.
Teksten skal stå i den praktiske lektion hvor man skriver “7.20 Kørsel i tunnel (ej gennemført)”. F.eks. i eksempel 1 modul 26.
Dette bliver dog kun stillet som et krav hvis 7.20 er det eneste underafsnit der angives i lektionen. Et forslag til teksten kunne være: “Såfremt kørsel i tunnel ikke er mulig, er de praktiske færdigheder ved kørsel i tunnel undervist i teorilokalet.”

Eksempel 1

Her undervises der helt færdigt i afsnit 7 både teoretisk og praktisk før der undervises i afsnit 8.

[poll id=”3″]

Eksempel 2

Her undervises de sidste underafsnit fra afsnit 7 i samme teorimodul som afsnit 8. Det betyder at der ligger to praktiske lektioner (modul 21+22) efter afsnit 8.

[poll id=”4″]

Eksempel 3

Her undervises alle underafsnit i afsnit 7 på 12 kørelektioner før der undervises i afsnit 8.
Desuden er 2 kørelektioner placeret efter afsnit 8. Bemærk at der i modul 22 ikke er angivet specifikt hvilke underafsnit der undervises i.

[poll id=”5″]

Eksempel 4

Her undervises de sidste underafsnit fra afsnit 7 i samme teorimodul som afsnit 8.
Der er placeret 4 kørelektioner efter afsnit 8. I to af disse (modul 21 og 22) er ikke angivet specifikt hvilke underafsnit der undervises i.

[poll id=”6″]

Eksempel 5

Her undervises der helt færdigt i afsnit 7 både teoretisk og praktisk før der undervises i afsnit 8.
I modul 21 er ikke angivet specifikt hvilke underafsnit der undervises i.

[poll id=”7″]

Eksempel 6

Her undervises alle manøvrer i afsnit 7 på 10 kørelektioner før der undervises i afsnit 8.
Derefter placeres 4 kørelektioner hvor der både repeteres fra alle tidligere manøvrer men også specifikke manøvrer.

[poll id=”8″]

Eksempel 7

Her undervises alle manøvrer i afsnit 7 på 12 kørelektioner før der undervises i afsnit 8, 9 og 10 (modul 22).
Derefter placeres 2 kørelektioner (modul 23+24) hvor ordlyden kun er “repetition af foregående manøvrer efter elevens individuelle behov”.

[poll id=”9″]