På denne side ser vi på hvilke afsnit der ikke må undervises alene som ren IT-undervisning.

I lærervejledningen kat. B står følgende i indledningen omkring IT-baserede undervisningsprogrammer:

Anvendes IT-baserede undervisningsprogrammer, skal kørelæreren som aktiv vejleder og diskussionsparter for køreeleverne være til stede i undervisningslokalet. Teoriundervisning, der enten er kompliceret eller indebærer bearbejdning af køreelevernes holdninger og adfærd, skal herudover altid gennemføres som holdundervisning i en aktiv dialog mellem kørelæreren og alle køreelever.

Afsnittene 3, 4, 5, 7, 8 i undervisningsplanen for køreuddannelsen er adfærds- og holdningsbearbejdende eller indeholder komplicerede forhold. Disse afsnit skal derfor altid gennemføres ved en aktiv dialog mellem kørelæreren og alle køreelever på holdet samt køreeleverne imellem, for derved at opnå en trafiksikker holdning og adfærd.

I Kørekortbekendtgørelsen §39 stk. 2 står følgende omkring IT-baserede undervisningsprogrammer:

Den godkendte kørelærer, der anvender IT-baserede undervisningsprogrammer, skal være til stede i undervisningslokalet sammen med køreeleverne som aktiv vejleder og diskussionspartner for køreeleverne. Teoriundervisning, der enten er kompliceret eller indebærer bearbejdning af køreelevernes holdning og adfærd, skal herudover altid gennemføres som en aktiv dialog mellem kørelæreren og alle køreelever på holdet. Køreeleverne skal derfor være på samme undervisningsmæssige niveau i køreuddannelsen.

Det betyder altså at man gerne må foretage IT-undervisning i alle afsnit fra undervisningsplanen.
Men hvis der foretages IT-undervisning i afsnittene 3, 4, 5, 7, 8 i undervisningsplanen for køreuddannelsen, skal der udover IT-undervisningen, altid gennemføres undervisning i form af en aktiv dialog mellem kørelæreren og alle køreelever på holdet.