I undervisningsplanen kat. B er angivet følgende i afsnit 7.20 Kørsel i tunnel

Kørsel i tunnel er obligatorisk, hvor en undervisningslektion af mindst 45 minutters varighed tillader kørsel både frem og tilbage til tunnelen og kørsel i tunnelen.

Ovenstående betyder altså, at såfremt man ikke kan nå både frem og tilbage til tunnelen og at køre i tunnelen, kan man undlade den praktiske undervisning i tunnel.

Bemærk dog at der i undervisningsplanen afsnit 7.20 står:

Hvis der ikke skal køres i tunnel, skal der i stedet i teorilokalet undervises i de praktiske færdigheder ved kørsel i tunnel.