På denne side ser vi på hvilke elastikker der findes som har betydning for lektionsplanens opbygning.
Undervisningsplanens afsnitsopdeling til kategori B er herunder opstillet med hovedafsnit og underafsnit.
Afsnit der ifølge en elastik må flyttes er markeret således:

Elastikker i Kørekortbekendtgørelsen. Se alle her.
Elastikker i Lærervejledningen. Se alle her.
Elastikker i undervisningsplanen. Se alle her.


Undervisningsplanens afsnitsopdeling

1. BILENS INDRETNING, UDSTYR, BETJENING OG DOKUMENTER
1.1 Betjeningsudstyr og instrumenter (kontrolstof må flyttes til afsnit 2.1)
1.2 Lovbestemmelser om bilens indretning og udstyr (kontrolstof må flyttes til afsnit 2.1)
1.3 Køretøjets dokumenter

2. MANØVRER PÅ LUKKET ØVELSESPLADS 

(Hele afsnit 2 må flyttes til efter afsnit 3, 4, 5 eller 6)
(Afsnit 2 må også deles i to lektioner á 2×45 minutter så der placeres en eller flere teorilektioner mellem afsnit 2. Selvom man deler afsnit 2 op i 2 må man stadig gerne undervise alle 4×45 min. på samme dag.)

2.1 Forberedelse til kørsel
2.2 Igangsætning og standsning
2.3 Kørsel i 8-tal
2.4 Forlæns og baglæns kørsel med målbremsning
2.5 Baglæns kørsel med svingning
2.6 Forlæns og baglæns slalom
2.7 Parkering ved vejkant
2.8 Kørsel i 2. gear, højresving og eventuel hård opbremsning uden hjulblokade
2.9 Vending
2.10 Parkering i båse

3. KØRETØJERS MANØVRE-EGENSKABER
3.1 Generelt om manøvre-egenskaber
3.2 Forskellige køretøjers manøvre-egenskaber

4. TRAFIKANTADFÆRD
4.1 Opfattelse og reaktion
4.2 Syn og bevægelse
4.3 Bedømmelse af afstand og hastighed
4.4 Lovbestemmelser om køreevne og helbred
4.5 Andre trafikanters adfærd
4.6 Bedømmelse af andre trafikanter
4.7 Egne holdninger og egen adfærd

5. VEJFORHOLD
5.1 Vejenes sikkerhedsmæssige udformning (må flyttes til lige efter 7.10)
5.2 Risikoforhold ved vejene (må flyttes til lige efter 7.10)

6. GRUNDREGLER FOR BILKØRSEL
6.1 Anvisninger for færdslen
6.2 Sikker og uhindret afvikling af færdslen

7. MANØVRER PÅ VEJ
7.1 Igangsætning og standsning ved kørebanekant
7.2 Placering under ligeudkørsel
7.3 Hastighed under ligeudkørsel
7.4 Vognbaneskift og sammenfletning
7.5 Vending og baglænskørsel (må udskydes til senere)
7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer og gående mv.
7.7 Møde
7.8 Kørsel foran eller efter andre
7.9 Overhaling (dele af 7.9 må flyttes til 7.16)
7.10 Kørsel i trafiksanerede områder
7.11 Fremkørsel mod kryds
7.12 Ligeudkørsel i kryds
7.13 Højresving i kryds
7.14 Venstresving i kryds
7.15 Kørsel i rundkørsel
7.16 Kørsel på motorvej
7.17 Kørsel ved siden af andre
7.18 Standsning og parkering
7.19 Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt (dele af 7.19 må i vintermåneder flyttes til umiddelbart før første lektion på vej)
7.20 Kørsel i tunnel (må flyttes til samme lektion som 7.16, 7.17, 7.18)

8. SÆRLIGE RISIKOFORHOLD I TRAFIKKEN
8.1 Særlige risikoforhold
8.2 Egne holdninger og adfærd

9. MANØVRER PÅ KØRETEKNISKE ANLÆG
9.1 Vejgreb og belæsning
9.2 Hastighed, centrifugalkraft, bremselængde og vejgrebets udnyttelse
9.3 Hindringer på vejen og slalom
9.4 Genvindelse af vejgreb efter udskridning
9.5 Bevare herredømmet efter kørsel ud over høj vejkant

10. FORBEREDELSE TIL KØREPRØVE
10.1 Betingelser for at få kørekort (må flyttes til første teorilektion i afsnit 1 eller til sidste teorilektion i afsnit 7)
10.2 Køreprøvens gennemførelse (må flyttes til første teorilektion i afsnit 1 eller til sidste teorilektion i afsnit 7)
10.3 Lovbestemmelser om kørekort (må flyttes til sidste teorilektion i afsnit 7)