Lektionsplaner

Emne: Lektionsplaner

Brug af ordlyden “Repetition af foregående manøvrer” i kørelektioner

02. januar, 2020 672
Der er stillet spørgsmål til Færdselsstyrelsen om hvorvidt det i en lektionsplan er tilladt kun at skrive "Repetition af foregående manøvrer" i en af de 14 første obligatoriske køretimer på vej. Og dermed undlade at skrive hvilke underafsnit fra kapitel 7 der er undervist i. Lærervejledningen g...

Hvad er en standardiseret lektionsplan

02. januar, 2020 459
Der er stillet spørgsmål til Færdselsstyrelsen om hvad begrebet "standardiseret lektionsplan" dækker over? I kørekortbekendtgørelsen Bilag 3, Romertal VI står der: 13) Hvis en kørelærer anvender en standardiseret lektionsplan, skal lektionsplanens planlagte undervisningsforløb følges. Såf...

Skal datoer være fortløbende i lektionsplanen

02. januar, 2020 667
Følgende spørgsmål er stillet til Færdselsstyrelsen: En lektionsplan til kørekort kategori B er udformet således at der i samme teorilektion undervises i både 7.18 Standsning og parkering og 7.19 Kørsel i mørke og lygtetændingstiden i øvrigt. I den praktiske lektion lige efter er der anført ...
Go to Top