Dette er et af de mest diskuterede spørgsmål omkring opbygningen af lektionsplanen. Vi har endnu ikke set en domsafgørelse eller et svar fra Færdselsstyrelsen på dette spørgsmål. Politiet (Mads Mazanti) har dog tidligere meldt ud at de tolker det sådan at hele afsnit 7 skal være undervist færdigt før man starter undervisning i afsnit 8. Der er også eksempler på kørelærere der har fået påtaler om at ændre deres lektionsplaner så afsnit 7 afsluttes helt før afsnit 8.

For bedre at kunne forstå problematikken har vi opstilles to eksempler herunder. Vi stiller det her som en forudsætning at alle manøvrer i afsnit 7 (7.1 – 7.20) gennemføres på 14 praktiske lektioner (der findes også eksempler hvor dette gøres på færre end 14 lektioner).

Eksempel 1

Her undervises der helt færdigt i afsnit 7 både teoretisk og praktisk før der undervises i afsnit 8.
Dvs. at der undervises i 14 obligatoriske praktiske lektioner før afsnit 8.
Dette eksempel overholder alle regler i følge bekendtgørelser.

Eksempel 2

Her undervises de sidste underafsnit fra afsnit 7 i samme teorimodul som afsnit 8. Det betyder at der undervises i 12 obligatoriske praktiske lektioner før afsnit 8 og at der ligger to praktiske lektioner (modul 21+22) efter afsnit 8.

Så spørgsmålet er, om det er tilladt at placere undervisningen i afsnit 8, i samme teorimodul som de sidste underafsnit fra afsnit 7.
Og dermed placere obligatoriske praktiske lektioner hvor der undervises første gang i specifikke manøvrer på vej (modul 21 og 22 i eksempel 2) efter undervisningen i afsnit 8?

Bemærk at der også kan laves en opstilling hvor alle manøvrer i afsnit 7 undervises før afsnit 8 men på under 14 praktiske lektioner (så der placeres praktiske lektioner efter afsnit 8). Det er dog endnu ikke bekræftet om det er tilladt at bruge denne opstilling. Se eksempel 3 på siden her: De sidste køretimer og teori (afsnit 7 og 8)

I Kørekortbekendtgørelsen Bilag 3, Romertal III omkring Køreuddannelsens principper mv. er angivet følgende i stk. 2:

Undervisningsplanens afsnitsopdeling skal følges. Der er dog mulighed for at fravige denne hovedregel i mindre omfang. Omfanget heraf fremgår af de såkaldte »elastikker« dels i undervisningsplanen, dels i lærervejledningen for køreuddannelsen til den omhandlede kategori.

Fortolkninger (foretaget af Køreskoleregler.dk):

Fortolkning 1: Her fortolkes ovenstående sådan at hele afsnit 7 (både teoretisk og praktisk) skal være afsluttet før undervisningen i afsnit 8 påbegyndes. Da der ikke findes nogle elastikker der tillader at man placerer manøvrer fra afsnit 7 efter afsnit 8 vil dette altså ikke være tilladt.

Fortolkning 2: Her fortolkes ovenstående sådan at man ser isoleret på om den teoretiske undervisning følger undervisningsplanens afsnitsopdeling (samt evt. elastikker). Ved at bruge denne fortolkning må afsnit 8 gerne ligge i samme teorilektion som de sidste manøvrer i afsnit 7.